interna.webimed.eu

 

Milé kolegyne a kolegovia,

vitajte na stránkach nezávislej webovej platformy, ktorej cieľom je moderným a kvalitným spôsobom sprístupniť online výučbu internej medicíny širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkovaných od známych slovenských lekárov a odborníkov sú určené najmä študentom medicíny a pridružených odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného lekárstva. Zmodernizovanie výučby formou e-learningu vrátane rýchlej, bezplatnej a interaktívnej formy získavania nových poznatkov, je jedným zo základných predpokladov udržania kroku s modernými trendmi vzdelávania. Tím I. internej kliniky LF UK v spolupráci s organizáciou Academy – Webimed je rád, že Vám túto službu dokáže poskytnúť a srdečne Vás pozýva k sledovaniu internistických webinárov!

 

Čo je to webinár:
Skratka webinár vznikla spojením pojmu webový seminár. Je to interaktívna forma online komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom internetového pripojenia. Užívateľ nepotrebuje nijaký špeciálny hardware ani software, na pripojenie stačí len webový prehliadač a internet. Webinár je optimálnou formou vzdelávania, kedy užívateľ sleduje „live“ video-prednášku na danú tému s možnosťou zasielania písomných otázok prednášajúcim, ako aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z pohodlia svojho domova. Pre overenie si získaných vedomostí ako aj pre kontrolu porozumenia prednášanej problematiky býva na záver prednášky možnosť zúčastniť sa auto-didaktického testu.

 

Projekt je financovaný prostredníctvom kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (projekt č. 030UK-4/2019)

Like us on
OK

Tieto stránky sú určené výhradne odbornej zdravotníckej verejnosti. Zotrvaním na stránkach portálu webimed.eu prehlasujete, že ste zdravotnícky pracovník alebo študent lekárskej fakulty. Zároveň súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú potrebné na správne fungovanie našich stránok.