Garanti projektu

Ján Murín

Viera Kissová

Kontaktovať môžete aj niektorého z autorov / prednášajúcich vyplnením kontaktného formulára vpravo. Informácie poskytujeme aj na emailovej adrese info@interna.webimed.eu

Kontakt

Vyplňte kontaktný formulár